Anna-Lisa har noga koll på alla tabeletter som tas och skriver ner alla detaljer