Firad

Jo och An vet vad jag gillar…tack!

Jo ville ge mer, gullunge…tack!

M&P hade värpt…tack!

Fighter, du underbara, du kom ihåg du…tack!

JoJu bakade och grejade när jag mötade…tack!

Mr. kom också ihåg…tack!